<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ALTEK
wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
   
 
Tesisimiz Gebze KOCAELݒnde 25.000m2�lik alanda kuruludur.  
   
 

AA6060 � AA6063 � AA7015 � AA7075 ala��ml� biyet sto�umuz profil talebinizin kullan�m alan�na g�re �retim heran yeterli miktarda bulunmaktad�r.

 
   
 

Yakla��k 2500 adet ekstr�zyon kal�b�� kullan�mdad�r. Kal�phane departman�m�z yeni kal�p �retimlerini �ok k�sa s�rede ger�ekle�tirebilmektedir.

 
   
 

Biyet (ekstr�zyon hammaddesi) tavlama f�r�nlar�m�zda hammade �s�s�n�n ortam s�cakl���ndan �ekil de�i�tirme s�cakl���na y�kseltilmesi sa�lan�r.

 
   
 
1 nolu Ekstr�zyon hatt� (a)  
   
 

1 nolu Ekstr�zyon Hatt� (b)

 
   
 
2 Nolu Ekstr�zyon Hatt�  
   
 
3 Nolu Ekstr�zyon Hatt�  
   
 

Al�minyum profile F-22 kondisyon sa�lay�c� termik f�r�nlar�

 
   
 
�retim Departman�ndan g�r�nt� � 1  
   
 

�retim Departman�ndan g�r�nt� - 2

 
   
 

Al�minyum profillere istenilen cinste ambalaj yap�labilmektedir (Bant,naylon,ka��t ambalaj vb.) .

 
   
 

M��terilerimizin sipari�leri kendi sevk ara�lar�m�zla yap�lmaktad�r.

 
   
 
�r�nlerimizden baz�lar�.